Młodzież jako kategoria społeczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Młodzież jako kategoria społeczna - omówienie  - strona 1 Młodzież jako kategoria społeczna - omówienie  - strona 2 Młodzież jako kategoria społeczna - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Marian Filipiak „Od subkultury do kultury alternatywnej” rozdz. Młodzież jako kategoria
społeczna i czynnik zmian społecznych”
Socjologiczne ujęcie młodzieży w 2 perspektywach:
młodzież- jest traktowana jako społeczna kategoria obejmująca jednostki młode sensie
chronologicznym i biologicznym, chociaż nie całkiem identyczne pod względem swoich cech
społecznych;
młodzież- termin odnosi się do zbioru osobników określonej grupy wiekowej; młodzież kojarzy
się z „młodością\ „młodość”- określa stan w jakim znajdują się młodzi ludzie lub fazę rozwojową
jaką przeżywają
Kryteria potrzebne do zdefiniowania „młodzieży” jako kategorii społecznej:
wiek- kryterium najczęściej używane, ale nie wystarczające z dwóch powodów:
brak zgodności w określaniu lat na które przypada okres młodości;\ ogólnie przyjęto, że pojęcie
„młodzież” wyraża okres zawarty między dzieciństwem, a wiekiem dojrzałym( nie ma
sztywnych, jednoznacznych granic dzielących młodość od dzieciństwa i dojrzałości), np. „rytuały
przejścia” inicjacji w społecznościach pierwotnych rozpiętość wieku uczestników wynosiła 4, a
nawet 7 lat) tu główną rolę w tworzeniu generacji odgrywały czynniki społeczne: małżeństwo,
narodziny pierwszego dziecka, czynny wojenne itd.
„młodzież”- to nie tylko osoby w określonym wieku(zakładając, że taki wiek można określić) ,
ale także jednostki, które mają właściwe sobie dążenia, wzory zachowań, język, prawa,
obowiązki ubiór, sposób spędzania wolnego czasu itd. Cechy te są nie tylko zróżnicowane
historycznie i geograficznie, ale ulegają modyfikacją pod wpływem zmian historycznych,
cywilizacyjnych czy środowiskowych.
z punktu widzenia miejsca jakie zajmuje w społeczeństwie globalnym/ T. Paleczny definiuje
„młodzież jako tę część grupy kulturowej, która ze względu na podleganie procesowi socjalizacji
nie zinternalizowała( nie przyswoiła, opanowała) jeszcze w pełni wartości i norm kulturowych
ani nie nabyła przepisów ról społecznych, przez co bardziej niż inni członkowie grupy podatna
jest na sprzeciw wobec nich i ich odrzucenie.
młodzież charakteryzowana w dwóch kategoriach funkcjonalnych i strukturalnych:
kategorie funkcjonalne- młodzież określana jako ta część grupy, która nie posiada jasno
określonych funkcji w obrębie grupy, a jej zadaniem jest nabywanie oraz internalizacja
(przyswojenie, opanowanie) przepisów, ról, a także wartości i norm wyznaczających pozycje w
grupie w przyszłości;
kategorie strukturalne- młodzież nie posiada ściśle określonego miejsca w systemie zależności
stojąc niejako w sytuacji przedmiotu oddziaływania kultury, a nie jej współuczestnika i
podmiotu(człowiek jest przedmiotem kultury, ale w żaden sposób na nią nie wpływa nic nie
wnosi, nie tworzy jej). Sam proces socjalizacji postrzegany bywa przez uczestników jako
przymusowy, represyjny, kierowany od górnie przez wyposażone w sankcje instytucje do tego
powołane.
Wniosek (def. wg. T. Paleczny):
*młodzież odrębna kategoria społeczna nacechowana: niepełnym dostępem do społecznych
uprawnień, nie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz