Krzywa IS - strona 7

Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2751

...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi p...

Model AS-AD - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 5453

krzywej IS do IS'. Przy danym poziomie cen stopa procentowa wzrośnie z i1 do i2, zaś produkcja z Y1 do Y2...

Makroekonomia II - test

 • dr Monika Utzig
 • Makroekonomia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2436

keynesowskiej krzywej zagregowanej podaży Krzywa IS mogła przesunąć się w prawo w skutek: zmniejszenia wydatków...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 896

, postęp naukowy, międzynarodowy podział pracy) Równowagę na rynku dóbr przedstawia graficznie: Krzywa IS...

Pojęcia z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

procentowej. Krzywa IS - jest zbiorem różnych kombinacji dochodu i stopy procentowej przy których rynek dóbr...

Makroekonomia cz.3 - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Maria Piotrowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3108

). Wydatki autonomiczne = const. Wyprowadzenie funkcji zagregowanego popytu Wyprowadzenie równania krzywej IS...

Makroekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4235

procentowej. Krzywa IS - jest zbiorem różnych kombinacji dochodu i stopy procentowej przy których rynek dóbr...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4501

efektu popytu globalnego 1. Krzywa IS zbiór kombinacji stopy% i dochodu narodowego, przy którym rynek...