Makroekonomia cz.3 - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3675
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia cz.3 - wykłady - strona 1 Makroekonomia cz.3 - wykłady - strona 2 Makroekonomia cz.3 - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia FiR ZIF 

 
 
MAKROEKONOMIA 
Dr hab. Maria Piotrowska  14. 02. 2008 
Literatura: David Begg „Makroekonomia” Cele makroekonomiczne: 
1.  Wzrost gospodarczy 2.  Niskie bezrobocie, pełne zatrudnienie (ci którzy chcą znajdą pracę) 3.  Niska i stabilna inflacja (2-3% - Europa; 2,5% - Polska) 4.  Równowaga z bilansie płatniczym (import + eksport) 
Rząd + bank centralny – prowadzą politykę makroekonomiczną Polityka makroekonomiczna 
a)  Budżetowa (fiskalna) – wydatki i przychody; rząd ją prowadzi b)  Monetarna (pieniężna) – bank centralny za nią odpowiada c)  Kursu walutowego – NBP Mierniki makroekonomiczne 
1.  PKB – miernik produkcji krajowej 2.  Miernik inflacji – wskaźnik cen konsumpcyjnych 3.  Stopa bezrobocia  Produkt Krajowy Brutto PKB – produkcja krajowa brutto – bieżąca wartośd rynkowa wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym okresie (roku najczęściej, lub kwartale) na terytorium danego kraju. 
1.  Finalne dobra i usługi 2.  Wartośd rynkowa 3.  Bieżąca wartośd 4.  Na terytorium danego kraju Ad.1. 
Dobra można podzielid na finalne i pośrednie finalne – gotowe do wykorzystania, nie podlegają dalszemu przetworzeniu (dobra konsumpcyjne i narzędzia) pośrednie – podlegają przetworzeniu (półfabrykaty, surowce, materiały) 
np. węgiel – w gospodarstwie domowym lub przeznaczony na eksport jest dobrem finalnym 
Do PKB wliczana jest wartośd wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym roku, ale wliczana jest tylko raz. Wartośd finalnych dóbr i usług wliczana jest bezpośrednio do PKB. Natomiast wartośd dóbr i usług pośrednich również wliczana jest do PKB, ale w sposób pośredni, jako element kosztów wytworzenia danego dobra finalnego. Makroekonomia FiR ZIF 

  Ad.2. 
Cena rynkowa = wartośd rynkowa Nominalny PKB – liczony jest w bieżących cenach rynkowych; nie jest dobrym miernikiem zmian produkcji w czasie (czyli wzrostu gospodarczego) bo jego wzrost może odzwierciedlad: 
a)  Spadek fizycznego rozmiaru produkcji krajowej przy bardzo dużym wzroście cen (inflacja) b)  Wzrost fizycznego rozmiaru produkcji oraz cen c)  Wzrost tylko cen d)  Wzrost tylko rozmiaru fizycznego produkcji Realny PKB – liczony w stałych cenach rynkowych Uproszczony schemat liczenia realnego PKB w danym roku: 
 
Realny PKB   =                 
ceny    
 r   
y  n  k   
o       
we    
 w                  x  
rozmiar fizyczny 
roku bazowym, tzn. 
 (w jednostkach naturalnych) 
 
ceny stałe 
produkcji krajowej w danym 
 
roku 
 Przykład: 1996 1997 1998 1999 2000 Wybór roku bazowego – ceny w roku bazowym są cenami stałymi do obliczania realnego PKB w  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz