Odpowiedzi mikro i makro - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi mikro i makro - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw pytań do przygotowania z Mikro- i Makroekonomii.
Makro!
Podstawowe obszary problemowe makroekonomii: Jest to nauka obejmująca całość zagadnień gospodarki, to ekonomia dużej skali. Makroekonomia zajmuje się związkami zachodzącymi w gospodarce jako całości. Produkt Krajowy Brutto to: Miernik dochodu narodowego. PKB opisuje wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu(najczęściej w ciągu roku)
Produkt narodowy brutto to: Miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Pomijane są dochody obcokrajowców w danym państwie.
Dochód narodowy to: inaczej produkt narodowy netto, czyli suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji równa całkowitej wartości dóbr i usług pomniejszona o koszty amortyzacji (czyli koszty zużycia czynników kosztów produkcyjnych)
Wzrost gospodarczy to: Zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. (jeżeli w kolejnym roku uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w poprzednim mamy do czyniena ze wzrostem gospodarczym)
Czynniki wzrostu gospodarczego: popyt (w krótkim okresie), podaż (długi okres)
Równowagę na rynku dóbr przedstawia graficznie: Krzywa IS - kombinacja nominalnej stopy procentowej (oś OY) i PKB (oś OX), która zapewnia równowagę na rynku dóbr.
Recesja gospodarcza to: Trwałe i głębokie naruszenie równowagi gospodarczej.
Klasyczny cykl koniunkturalny gospodarki to: Wahania wielkości produkcji w czasie.
Każdy cykl koniunkturalny charakteryzuje się pewnymi podstawowymi elementami: posiada fazy: kryzysu, depresji, ożywienia, rozkwitu
Z ilu faz składa się klasyczny cykl koniunkturalny:4
Pieniądz to: Powszechnie akceptowany towar za pomocą, którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań. Jest to środek wymiany.
Emitentem pieniądza w polskiej gospodarce jest: Bank Centralny
System finansowy państwa to: Zbiór instytucji, norm regulacyjnych i ochronnych państwa oraz reguł rynkowych podejmowania i realizacji decyzji finansowych.
Podmioty systemu finansowego państwa: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, giełda, biura maklerskie, budżety :centralne lokalne, towarzystwa kredytowe
Ilu stopniowy jest współczesny system bankowy w Polsce (i nie tylko): dwustopniowy- nadrzędny bank centralny i podlegające mu inne banki
Kto określa obowiązkowe rezerwy gotówkowe w bankach komercyjnych : Bank centralny


(…)

… w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co , jak i dla kogo wytwarzać.
Czym cechuje się zasób rzadki? Wraz z wykorzystaniem zasobu rzadkiego jego efektywność spada.
Co to jest koszt alternatywny dla zasobu rzadkiego? Jest to ilość innego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra.
Co prezentuje Krzywa możliwości produkcyjnych? - Przy każdej maksymalnej wielkości produkcji jednego dobra - maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra.
Jakie znasz podstawowe typy gospodarek? - nakazowa, wolnorynkowa, mieszana
Podaj definicję ekonomii pozytywnej - zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki.
Czym zajmuje się ekonomia normatywna? - dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach…
… popytu konsumpcyjnego (np. za pomoca podatków popiwek)
Formy inwestycji zagranicznych: Inwestycje portfelowe, inwestycje bezpośrednie
Inwestycje portfelowe to: nabywanie pakietów akcji spółek notowanych na giełdzie, nabywanie papierów wartościowych w postaci obligacji, bonów skarbowych itp.
Inwestycje bezpośrednie to: nabywanie trwałych udziałów w przedsiębiorstwach działających poza granicami kraju…
… osiągnęła przywództwo cenowe. Lider ustanawia ceny, do których dostosowują się pozostałe firmy - naśladowcy
Ze względu na charakter można wyróżnić następujące monopole: wymuszony, państwowy, naturalny
Rodzaje monopoli. - oligopol, duopol, pool i ring, kartel, syndykat, trust, koncern, konglomerat, holding, świadomy paralelizm

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz