Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - strona 3

Ogłaszanie aktów prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379

komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, teksty jednolite...

Źródła prawa w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1274

, Prezes Rady Ministrów, poszczególni ministrowie oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Uchwały Rady...

Centralne organy administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy administracji centralnej, nie będące organami naczelnymi...

Zmiany po 1989 - Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

możliwe jest ograniczenie obszaru zainteresowań mediów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest podmiotem politycznym...

Rodzaje dzienników urzędowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 805

, będących członkami RM, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski...

Komitety, centra, rady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Ministrów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje szczególną pozycję w Konstytucji RP - art. 213 ust. 1...