Trybunal_Stanu_tabela_i_notatka

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunal_Stanu_tabela_i_notatka - strona 1

Fragment notatki:


PODMIOT
PRZEDMIOT
INICJATOR
UCHWAŁA
Prezydent RP
Naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem w zakresie swojego urzędowania
Popełnienie przestępstwa
Zgromadzenie Narodowe w liczbie co najmniej ¼ ustawowej liczby członków tego organu (140) Większość 2/3 ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego
Prezes Rady Ministrów
Członkowie RM
Naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem w zakresie swojego urzędowania
Popełnienie przestępstwa w związku z zajmowanym stanowiskiem
Prezydent
Grupa minimum 115 posłów
Większość 3/5 głosów ustawowej liczby posłów
Prezes NBP
Prezes NIK
Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Osoby, którym Prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
Naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem w zakresie swojego urzędowania
Prezydent
Grupa minimum 115 posłów
Sejmowa komisja śledcza (uchwałą podjętą większością 2/3 głosów) Bezwzględna większość głosów ustawowej liczby posłów
Posłowie i senatorowie
Złamanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego i nabywania tego majątku
Marszałek Sejmu/ Senatu
Przebieg postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej: Złożenie wstępnego wniosku na ręce Marszałka Sejmu
Rozpatrywanie przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej (bada zasadność, może:
Przesłuchiwać świadków i biegłych
Badać treść akt i dokumentów
Korzystać z pomocy Prokuratora Generalnego
Korzystać z pomocy NIK)
Następnie formułuje ona wniosek i przekazuje dalej.
Wniosek wędruje w wypadku Prezydenta do Zgromadzenia Narodowego, zaś w wypadku innych podmiotów do Sejmu.
Postępowanie przed Trybunałem Stanu: Jest dwuinstancyjne
W pierwszej instancji TS orzeka w składzie przewodniczący i 4 członków
W drugiej instancji TS orzeka w składzie przewodniczący i 6 członków
Kary orzekane przez Trybunał Stanu: Zawsze przy stwierdzeniu winy zawiesza się w wykonywaniu czynności osobę, której dotyczy postępowanie
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Trybunał Stanu może odejść od wymierzenia kary i pozostać na zawieszeniu wykonywaniu czynności, (jeśli nie był to czyn o wysokiej szkodliwości społecznej)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz