Kraj związkowy - strona 8

Ustrój polityczny RFN

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225

, gdy ten nie może jej sprawować. Posiedzenia zwoływane jeśli zażądają tego min. 2 kraje związkowe lub rząd związkowy Ograniczone...

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 833

. Każdy kraj związkowy posiada swój własny rząd i parlament (zwany landtagiem), które posiadają szerokie...

Prasa niemiecka - historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

krajów związkowych - cechy wspólne: wolność słowa, zakaz zniesławiania, tajemnica źródła i informacji...

Narodowy socjalizm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

Rzeszy przez próby oderwania od niej poszczególnych krajów związkowych bądź zupełnego uniezależnienia...

Pojecie regionu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

jest model niemiecki - kraje związkowe dysponują kompetencjami ustawodawczymi w dość szerokim zakresie...

Systemy emerytalne w wybranych krajach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434

. Jest to instytucja centralna, bardzo bogata. W ramach poszczególnych krajów związkowych działa instytucja zwana...