Korytarz ekologiczny - strona 2

note /search

Obszary chronione w Polsce

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Jest to "najluźniejsza" forma ochrony...

Ekorozwój obszarów zurbanizowanych

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

- tworząpłaty i korytarze ekologiczne. Termin „osnowa ekologiczna” oznacza sustem terenów aktywnych biologicznie...

Roznorodnosc biologiczna

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

znaczenie mają tak zwane korytarze ekologiczne. Są to długie pasy dzikiej roślinności, nie nawożone...

Opracowanie na egzamin

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2765

dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi...

Regulacja rzek-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Regulacja rzek
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1862

z nadmiernie zawilgotnionych w dolinach rzecznych - przerwanie korytarzy ekologicznych - w wyniku przerwania...