Kopolimery - strona 6

Materiałoznastwo - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

na końcówkach łańcuchów butadienu w kopolimerze blokowym SB) oraz zawierają obszary amorficzne i częściowo...

Ćwiczenia - chromatografia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2065

glinu; 3. di-tlenek tytanu; 4. di-tlenek cyrkonu; 5. polimery organiczne (kopolimer styrenu...

Materiałki exam imir

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1806

(kopolimery). W przypadku kopolimerów mamy do czynienia z korzystnymi, uśrednionymi właściwościami polimeru...

Powłoki malarskie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

różnych monomerów i kopolimerów w układach rozpusz­czalnikowych, a także wodorozcieńczalnych. Żywice...

Wykład - chemia materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 812

-A-A-A-A-A-A-A-A- Kopolimer • statystyczny -B-B-A-B-A-A-B-A- • blokowy -A-A-A-A-B-B-B-B-B- • naprzemienny -A-B-A-B-A-B-A-B...

Powłoki malarskie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

(chlorokauczuk, kopolimery, chlorki winylu) oraz naturalne (szelak, kalefonia), asfalty i bitumy, estry, celulozy...

Materiały pomocnicze do laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

kopolimeru chlorek winylu/octan winylu. Ad 2. Oddziaływania międzycząsteczkowe Siły międzycząsteczkowe wiążą...