Konwencja wiedeńska sąd właściwy - strona 5

Prawo do sądu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • mgr Witold Hernik
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Zasadę tę uzupełnia art. 77 ust...

Prawo konsularne-egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1827

, kiedy to podpisano Konwencję Wiedeńską dot. konsulów honorowych (charakter fakultatywny). Pojęcie i źródła prawa...

Pojęcie OM - ujęcie statyczne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

: konwencja wiedeńska- 1969; konwencja wiedeńska o stałych przedstawicielstwach państw-1975 Ujęcie statyczne...