Prawo międzynarodowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe - wykład - strona 1 Prawo międzynarodowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prawo międzynarodowe - zespoły norm regulujące stosunki między państwami w różnych dziedzinach; prawo jest swobodnym wyrazem państw; tworzą je w formie pisanej lub zwyczajowej w interesie państw; określa statut państw (co im wolno, a czego nie wolno robić); określa również prawa zasadnicze, statut innych uczestników stosunków międzynarodowych; określa ogólne zasady stosunków międzynarodowych czyli wzajemnego postępowania państw oraz reguluję konkretne dziedziny tych stosunków np. stosunki militarne, ekonomiczne; reguluję problemy międzynarodowe, które wymagają uregulowania np. spory bezpieczeństwo, ekologia.
4 grupy zagadnień:
- pacta sund servanda (umów należy dotrzymywać) - fundament prawa międzynarodowego; prawa należy przestrzegać oraz zasada wzajemności w stosunkach międzynarodowych; reakcja innych państw może być dla nas
Prawo międzynarodowe jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego z którym jesteśmy związani - poprzez podpisanie, ratyfikowanie umów, uchwał (sprawdzenie czy dane prawo będzie zgodne z prawem międzynarodowym); podpisanie umowy międzynarodowej, a następnie ratyfikacja przez upoważniony konstytucyjnie do tego organ np. głowę państwa, parlament; państwo daję instrukcję i dostosowuję prawo międzynarodowe do danego prawa, aby było zgodne z prawem międzynarodowym ( w przypadku wątpliwości rozstrzyga sądownictwo międzynarodowe np. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości)
Zasada nadrzędności prawa międzynarodowego nad prawem krajowym; państwa starają się unikać podejrzeń dotyczących nieprzestrzegania prawa międzynarodowego Umowy międzynarodowe (traktat, konwencja, pakt) - terminem neutralnym jest umowa to pisemne porozumienie dwóch lub więcej państw np. konwencja wiedeńska o stosunkach międzynarodowych z 1961 r. (została ratyfikowana przez Polskę w 1965 r.)
Zwyczaj międzynarodowy - jednolita praktyka państw i przekonywanie uczestników, że ta praktyka jest prawem.
Wyroki sądów międzynarodowych - wyrok w danej sprawie ma charakter precedensowy
Rezolucję organów międzynarodowych - tylko te, które są wymierzone wprost; zastrzeżenie o rezolucji musi się znaleźć na początku rezolucji
Doktryna międzynarodowa - pisma i stanowiska przygotowane przez wybitnych prawników; powoływanie w spornych sytuacjach
Źródła prawa międzynarodowego powstają w wielu organizacjach międzynarodowych np. w ONZ; wyspecjalizowane organy w sprawie negocjacji
Normy ius cogens (imperatywne) - normy prawne o charakterze nadrzędnym w stosunku do innych umów międzynarodowych - wszystkie inne umowy muszą być zgodne z normami ius cogens; Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1970 r. o zasadach stosunków międzynarodowych:
- zakaz użycia siły lub groźby jej użycia w stosunku do integralności politycznej innego państwa,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz