Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego  - strona 1

Fragment notatki:

STRUKTURA I CHARAKTER NORM WSPÓŁCZESNEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 1) NORMY POWSZECHNE I PARTYKULARNE -prawo międzynarodowe nie jest uporządkowanym i zamkniętym systemem norm, jednakowym dla wszystkich jego
podmiotów Normy o charakterze powszechnym  obowiązują wszystkie państwa
-są to przede wszystkim normy zwyczajowe Normy o charakterze partykularnym (wielostronne)  obowiązują określoną grupę państw, np. położoną w jednym
rejonie geograficznym (prawo regionalne) Normy o charakterze dwustronnym (bilateralnym)  obowiązują wyłącznie w stosunkach między dwoma
państwami (np. umowy handlowe, konsularne, ekstradycyjne) 2) IUS COGENS -państwa, które tworzą normy prawa m-dowego, mogą te normy zmieniać
-prawo m-dowe ma w zasadzie charakter ius dispositivum -jednak normy najbardziej powszechne i istotne mają charakter bezwzględnie obowiązujący
-stanowią one ius cogens -nie mogą być uchylone wolą państw w ich wzajemnych stosunkach
-są wyrazem interesów całej społeczności międzynarodowej
-mogą być uchylone lub zmienione tylko wolą wszystkich państw
Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów z 23 maja 1969r.  stanowi, że normą ius cogens jest norma
przyjęta i uznana przez międzynarodową wspólnotę państw jako całość za taką, od której uchylenie jest nie
dopuszczalne i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę powszechnego prawa
międzynarodowego, mającą taki sam charakter (czyli będącą ius cogens )
-Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ uchyliła się od ustalenia katalogu norm ius cogens -do norm ius cogens zalicza się niewątpliwie, m.in.:
a) zakaz agresji
b) zakaz interwencji
5
c) prawo narodów do samostanowienia
d) zakaz ludobójstwa
e) zakaz zabijania jeńców wojennych 3) HIERARCHIA NORM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO -normy prawa m-dowego mają w zasadzie jednakową moc wiążącą
-ich stosunek opiera się na zasadach:
1) lex specialis derogat legi generali 2) lex posterior derogat legi priori -można jednak zauważyć kształtowanie się pewnej hierarchii norm prawa m-dowego:
1) normy ius cogens nie mogą być uchylane w stosunkach między stronami
2) Karta Narodów Zjednoczonych jest normą o charakterze nadrzędnym w stosunku do innych norm
-art. 103 stanowi, że w razie sprzeczności między obowiązkami członków ONZ, wynikającymi z niniejszej
Karty, a ich zobowiązaniami, wynikającymi z jakiegoś innego porozumienia m-dowego, pierwszeństwo mają
obowiązki wynikające z KNZ
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz