Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego. - strona 1

Fragment notatki:

Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego.
Wyróżniamy:
normy o charakterze powszechnym (obowiązują wszystkie państwa),
normy o charakterze partykularnym, wielostronne. (obowiązują określoną grupę państw, np. położonym na określonym terytorium i wtedy mówimy o prawie regionalnym. Takim czynnikiem może być również wspólnota ideologiczna i ustrojowa np. Układ Warszawski, Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
normy o charakterze dwustronnym (bilateralnym), obowiązują wyłącznie w stosunkach między dwoma państwami.
Sprzeczne prądy w prawie międzynarodowym (L. Ehrlich) - obecnie obowiązują równocześnie normy pochodzące z różnych okresów historycznych, które powstały w odmiennym układzie społeczno-politycznym. Prowadzi to do napięć w stosunkach międzynarodowych bo niektóre normy niezupełnie odpowiadają rzeczywistości. Ius cogens - są to normy najbardziej powszechne i podstawowe mające charakter bezwzględnie obowiązujący i które nie mogą być uchylone wolą państw w ich wzajemnych stosunkach. Są wyrazem interesu całej społeczności międzynarodowej i mogą być uchylone tylko wolą wszystkich państw.
Hierarchia norm prawa międzynarodowego - normy prawa międzynarodowego mają w zasadzie jednakową moc. Ich wzajemny stosunek opiera się na zasadach : „prawo szczególne uchyla prawo ogólne”, „prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze”.
normy o charakterze ius cogens,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz