Ius cogens - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ius cogens - wykład - strona 1 Ius cogens - wykład - strona 2 Ius cogens - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD z 5.01. 2010r.
Ius cogens to kategoria norm, która budzi w prawie m-wym dużo kontrowersji. Chronią one podstawowe prawa człowieka i nazywane są normami bezwzględnie wiążącymi. Normy te występują rzadko, ale dotykają podstawowych, zasadniczych norm - rdzenia prawa m-wego. Ius cogens były kwestionowane przez Erlicha. Po XIX w. trudno było akceptować ius cogens. Istniało jednak przekonanie o istnieniu twardego rdzenia prawa m-wego - poglądy średniowieczne i epoki hiszpańskiej (prawo natury to prawo boskie niezmieniane).
Ius necessarium to przekonanie o istnieniu prawa koniecznego - tzn., że państwa muszą się zgodzić na jego istnienie, by uczestniczyć w prawie m-wym. Doktryna … - zobowiązanie wynika z czegoś innego niż wola państw, ich nośnikiem jest zwyczaj. Te zobowiązania są powiązane z dobrem wspólnoty jako całości.
Gdy Komisja Prawa M-wego podjęła temat ius cogens, jeden z profesorów wskazał, że istnieją niepodważalne normy prawa m-wego. W 1958r. prof. Fitz-Moritz przekształcił ten pomysł na normy ius cogens. Potem prace te przejął Waldock, który doprowadził do końca prace nad KWoPT. W 1966r. Schwarzenberger opublikował m-wy artykuł o ius cogens ze znakiem zapytania, co pobudziło na nowo dyskusję. Stale przeciwna tej koncepcji była Francja, która byłą przeciwna nawet włączeniu ius cogens do KWoPT.
Czy istnieje definicja ius cogens?
Została sformułowana w art. 53 KWoPT:
„Normy bezwzględnie wiążące to normy powszechnie obowiązujące, przyjęte i uznane przez wspólnotę m-wą jako całość za normą, od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę powszechnego prawa międzynarodowego o tym samym charakterze.”
Istnieją dwa kryteria:
- socjologiczne - wskazuje, że są to normy pochodzące od wspólnoty m-wej jako całości. Tylko wola tych państw może zmodyfikować te normy. Zakładano, że będą to normy powszechne, a więc pochodzące od całej wspólnoty.
- normatywne - mówią o tym, że takie normy nie tylko muszą być przyjęte przez wspólnotę, ale też uznane za bezwzględnie wiążące. Są to też normy, od których nie ma odstępstw - strony nie mogą ich modyfikować, ani uchylać.
W późniejszych pracach Komisji Prawa M-wego pojawia się takie stwierdzenia, że potrzeba wspólnoty m-wej jako całości ( wspólnota państw, org. m-wych, korporacji itp.).
Ta definicja jest krytykowana, ponieważ:
- zwraca się uwagę, że nie ma definicji ius cogens, ponieważ jest ona stworzona tylko na potrzeby KWoPT
- uzyte sformułowania zwłaszcza, że są to „normy przyjęte i uznane przez wspólnotę m-wą” to antologia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz