Prawo do secesji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do secesji-opracowanie - strona 1 Prawo do secesji-opracowanie - strona 2 Prawo do secesji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo do secesji
Prawo do secesji przysługuje:
Ludom pozostającym pod władztwem kolonialnym. Za lud kolonialny uważa się lud zamieszkujący terytorium zależne:
które to terytorium jest oddzielone geograficznie od państwa nim administrującego, oraz
które to terytorium jest odrębne etnicznie lub kulturowo od państwa nim administrującego, oraz
którego mieszkańcy nie mogli wypowiedzieć się swobodnie w przedmiocie utworzenia własnego państwa lub równoprawnego stowarzyszenia się z państwem administrującym jako autonomiczna prowincja.
Lista terytoriów zależnych
- Samoa Amerykańskie (państwo administrujące: USA),
- Anguilla (Wielka Brytania),
- Bermudy (Wielka Brytania),
- Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Wielka Brytania),
- Kajmany (Wielka Brytania),
- Falklandy (Wielka Brytania),
- Gibraltar (Wielka Brytania),
- Guam (USA),
- Montserrat (Wielka Brytania),
- Nowa Kaledonia (Francja),
- Pitcairn (Wielka Brytania),
- Wyspa Św. Heleny (Wielka Brytania),
- Tokelau (Nowa Zelandia),
- Turks i Caicos (Wielka Brytania),
- Amerykańskie Wyspy Dziewicze (Stany Zjednoczone),
- Sahara Zachodnia. Uzyskanie niepodległości przez Timor Wschodni
Timor został skolonizowany przez Portugalczyków w XVI w. Dnia 28 listopada 1975 roku Timor Wschodni ogłosił niepodległość, ale dziewięć dni później inwazję rozpoczęły wojska indonezyjskie, które doprowadziły do inkorporacji wyspy. W ciągu kolejnych dwóch dekad 100.000-250.000 osób zginęło w wyniku konfliktu między ruchem narodowo-wyzwoleńczym a indonezyjskimi siłami rządowymi.
Dopiero dnia 30 sierpnia 1999 roku odbyło się - z inicjatywy ONZ - powszechne referendum, w którym większość Timorczyków opowiedziała się za niepodległością od Indonezji. Wiosną 2002 roku społeczność międzynarodowa uznała Timor Wschodni za niepodległe państwo.
(Jest to niezwykle kontrowersyjne) Ludom innym niż kolonialne w przypadku, gdy łącznie spełnione są 3 warunki (tzw. casus Kosowa):
Secesjoniści są odrębnym ludem. Przyjmuje się co do zasady, że ludem w tym znaczeniu jest odrębna grupa etniczna zamieszkująca dane terytorium i dominująca na nim. (Finowie zamieszkujący terytorium dzisiejszej Finlandii 1709-1918). (Kryterium tego nie spełniają Ślązacy). Za lud w tym znaczeniu nie można uznać także mniejszości etnicznej stanowiącej część narodu posiadającego własne państwo (Litwini i Ukraińcy mieszkający w Polsce).
W stosunku do secesjonistów państwo-terytorium w istotnym stopniu narusza podstawowe prawa człowieka (masowe przesiedlenia z przyczyn etnicznych).

(…)

…. W związku z tym, że na gruncie PM szczególną pozycję zajmują zobowiązania wynikające z ius cogens oraz zobowiązania wynikające z KNZ, należy rozstrzygnąć, które z nich przeważają w razie kolizji.
Sprawa Yassin Abdullah Kadi v. Rada Unii Europejskiej (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 2005 rok)
W latach 1999 i 2000 Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała dwie rezolucje, które nakładały na państwa członkowskie obowiązek zamrożenia aktywów na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów powiązanych z reżimem Talibów oraz z ugrupowaniem Al-Kaida. W wykonaniu tych rezolucji wydane zostały rozporządzenia Rady (akty prawa wspólnotowego, bezpośrednio skuteczne w państwach członkowskich), które stanowiły podstawę prawną zamrażania aktywów na rachunkach podmiotów objętych sankcjami w bankach państw…
… człowieka (masowe przesiedlenia z przyczyn etnicznych).
Secesja jest jedynym środkiem rozwiązania konfliktu.
Zakaz tortur.
Każda norma PM która jest niezgodna z ius cogens nie ma mocy wiążącej. Na gruncie prawa traktatów ta kwestia regulowana jest w artykułach 53 oraz 64.
Art. 53 i 64 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów
Art. 53 „Traktat jest nieważny, jeżeli w chwili jego zawarcia jest sprzeczny…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz