Prawo międzynarodowe - zwyczaj międzynarodowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe - zwyczaj międzynarodowy - strona 1 Prawo międzynarodowe - zwyczaj międzynarodowy - strona 2 Prawo międzynarodowe - zwyczaj międzynarodowy - strona 3

Fragment notatki:

Dodatkowo podejmuje takie kwestie jak: zwyczaj międzynarodowy, społeczność międzynarodowa a wspólnoty państw, terytorium w prawie międzynarodowym, podwójne lub wielorakie obywatelstwo. Ponadto notatka wyjaśnia takie zadnienia jak: akty jednostronne państw, państwo a terytorium, granice i etapy jej ustalania, cudzoziemcy, ekstradycja, oraz przestępstwa polityczne. W notatce są przedstawione rodzaje umów międzynarodowych, oraz metody rozstrzygania sporów, a także wyjaśnione takie terminy jak: ratyfikacja i wejście w życie. Ponadto są scharakteryzowane organizacje międzynarodowe pozarządowe, m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Prawo międzynarodowe publiczne Wprowadzenie
Podręczniki: Janusz Gilas „Prawo międzynarodowe” Toruń 1999
Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides „Prawo międzynarodowe publiczne” wyd. VIII Warszawa 2004
W. Góralczyk „Prawo międzynarodowe w zarysie” Warszawa 2006
Jan Białocerkiewicz „Prawo międzynarodowe publiczne” Toruń 2007
Źródła:
Kazimierz Kocot, Karol Wolfke „Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego”
Anna Przyborowska - Klimczak „Prawo międzynarodowe publiczne - Wybór dokumentów”
„Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych” pod redakcją Alfonsa Klafkowskiego
Zaliczenie
Test na platformie Moodle
20 pytań 20 minut 2 podejścia
3 dni czasu
Osoby, które nie zaliczą, nie będą mogły podejść - test tradycyjny
60% i powyżej poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczny,
70% i powyżej ocena dostateczny plus, 80% i powyżej ocena dobry,
90% i powyżej ocena dobry plus, 95% i powyżej ocena bardzo dobry
Podstawowe pojęcia prawa międzynarodowego
Społeczność międzynarodowa
Od XVII-XVIII wieku
Jean Bodin i jego pojecie suwerenności:
to władza nad ludźmi, która jest absolutna, trwała, wieczna, niepodzielna i nieograniczona. spoiwo państwa, zapewniające niezależność zewnętrzną i wewnętrzną
W Europie wielość państw należących do wspólnego kręgu kulturowego, zaliczanych do rodziny „narodów państw chrześcijańskich", sprzyjała w wysokim stopniu rozwojowi stosunków międzynarodowych
Stosunki te w sposób szczególny nabrały intensywności w okresie przejścia od średniowiecza do czasów nowożytnych w rezultacie odkryć geograficznych, podbojów kolonialnych i rozwoju gospodarczego krajów europejskich.
Decydujące znaczenie w kształtowaniu się społeczności międzynarodowej miał wiek XIX. (szybki rozwój przemysłu, odkrycia naukowe, intensyfikacja wymiany międzynarodowej, konieczność wielostronnego rozwiązywania problemów stosunków międzynarodowych) Powstają pierwsze umowy i organizacje międzynarodowe — przykładowo ujednolicające miary i wagi, ustanawiające ochronę własności przemysłowej, regulujące zagadnienia komunikacji i łączności międzynarodowej
Węższe znaczenie
społeczność międzynarodowa to ogół państw suwerennych, utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe. Szersze znaczenie
społeczność międzynarodowa obejmuje także niesuwerenne podmioty, czyli wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażonych w zdolność do działań w płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są określone przez prawo międzynarodowe.


(…)

… otwarte. w skład terytorium morskiego państwa wchodzą dwie kategorie wód: wody wewnętrzne oraz morze terytorialne
biorąc za punkt wyjścia zakres jurysdykcji państwa, obszary morskie można podzielić na 3 kategorie: na obszary wchodzące w skład terytorium państwowego, na obszary podlegające w ograniczonym stopniu jurysdykcji lub prawom suwerennego państwa
na obszary znajdujące się poza granicami…
… (przejście tranzytowe);
Cieśniny - w przeciwieństwie do kanałów, nie można zaliczyć cieśniny do wód wewnętrznych, jest to zawsze obszar morza terytorialnego państwa (państw) nadbrzeżnego
Morze terytorialne:
pas wód morskich położonych między wybrzeżem albo wodami wewnętrznymi z jednej strony a morzem otwartym z drugiej
państwo nadbrzeżne sprawuje nad nim swą suwerenność
delimitacja morza terytorialnego…
…, lecz znajdujące się poza granicami morza terytorialnego. Zewnętrzna granica szelfu przebiega w miejscu gdzie głębokość wody nie przekracza 200 metrów, może ona jednak wykraczać poza nią, jeśli istnieje możliwość eksploatacji zasobów naturalnych
Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej
morze otwarte - granica morza otwartego - morze otwarte obejmuje wody morskie znajdujące się poza granicami morza…
… szerokość morza terytorialnego
trzecia konferencja prawa morza ONZ  w istocie miała ona za zadanie rewizję całego istniejącego prawa morskiego, w wyniku jej prac doszło do wypracowania i przyjęcia konwencji o prawie morza, będącej swoistą konstytucją mórz i oceanów. 10 grudnia 1982 w Montego Bay na Jamajce
Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego
morskie wody wewnętrzne: są to wody…
… zwyczajowego.
Sprawa prawa przejścia przez terytorium Indii (Portugalia vs Indie, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 12 kwietnia 1960)
Od lat 20. XIX wieku na Półwyspie Indyjskim Portugalia posiadała trzy dystrykty nadmorskie otoczone w całości terytorium Indii Brytyjskich: Goa, Daman i Diu, dwie enklawy (Dadra i Nagar-Aveli) Po uzyskaniu niepodległości przez Indie w 1947 roku w posiadłościach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz