Konwencja wiedeńska sąd właściwy - strona 6

Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

→ „sąd” = sąd, który byłby właściwy do rozpatrzenia danej sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd...

Praktyka i jej przejawy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

nietykalności. Zgodnie bowiem z art. 22 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych: „1. Pomieszczenia...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 3290

", - prawo do życia, - prawo do osobowości prawnej, - prawo do bezstronnego sądu, - prawo do życia osobistego...

Prawo do sądu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

rozstrzygnięcia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dostęp...

Wykłady prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Brodowski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3199

, ciężkie naruszenia art. 2 Konwencji Genewskich. Ma ona pierwszeństwo do jurysdykcji sądów krajowych...

Wykład - Wykładnia tekstualna traktatów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

). Art. 31 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej: „Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie...

Wykład - Reżim prawny morza otwartego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1092

ich przynależność i podlegającymi ich władzy. Do czterech wolności, wymienionych w konwencji wiedeńskiej o morzu...