Wykład - Depozytariusz traktatu i jego funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Depozytariusz traktatu i jego funkcje - strona 1

Fragment notatki:

Depozytariusz traktatu i jego funkcje
Depozytariusz to w prawie międzynarodowym to państwo, organizacja międzynarodowa lub organ organizacji międzynarodowej przechowujący oryginał umowy międzynarodowej (wielostronnej) oraz dokumenty z nią związane (dokumenty ratyfikacyjne, zastrzeżenia, sprzeciwy do zastrzeżeń, oświadczenia, itd.).Wyznaczenia depozytariusza traktatu mogą dokonać państwa negocjujące w samym traktacie bądź w jakikolwiek inny sposób. Funkcje depozytariusza traktatu mają charakter międzynarodowy i obowiązkiem depozytariusza jest działać bezstronnie przy ich wykonywaniu.
Funkcje depozytariuszy:
sprawowanie pieczy nad oryginalnym tekstem traktatu oraz nad wszelkimi pełnomocnictwami
sporządzanie uwierzytelnionych odpisów oryginalnego tekstu oraz przygotowanie każdego następnego tekstu traktatu
przyjmowanie podpisów pod traktatem oraz przyjmowanie i sprawowanie pieczy nad dokumentami, notyfikacjami i zawiadomieniami odnoszącymi się do niego;
badanie, czy podpis lub dokument, notyfikacja lub zawiadomienie odnoszące się do traktatu jest w należytej i właściwej formie
informowanie stron i państw uprawnionych do stania się stronami traktatu o czynnościach, notyfikacjach i zawiadomieniach dotyczących traktatu;
informowanie państw uprawnionych do stania się stronami traktatu o dacie otrzymania lub zdeponowania takiej liczby podpisów lub dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, jaka jest wymagana dla wejścia traktatu w życie;
zarejestrowanie traktatu w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
--
Konwencja wiedeńska określa funkcje depozytariusza w art. 76
Nie ma obowiązku wyznaczania depozytariusza. Depozytariusza powołują państwa umawiające się.
Depozytariuszem może być państwo, wiele państw, OM, główny funkcjonariusz administracyjny organizacji.
Funkcje:
Charakter międzynarodowy
Działanie w sposób bezstronny;
Ma obowiązek zarejestrować umowę
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz