Konwencja wiedeńska sąd właściwy - strona 16

Wykład - Pojęcie zastrzeżenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Pojęcie zastrzeżenia Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z 1969 r. przewiduje możliwość...

Prawa człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3045

swoje uprawnienia w tym postępowaniu. Art. 4. 1. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem...

Dopasowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

harmonii utrudnia (uniemożliwia) zastosowanie prawa właściwego. Konieczność dopasowania - gdy norma...

Postępowanie sądowo-administracyjne cz.4

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Władysław Pęksa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

. Romańska) Badanie właściwości z urzędu Art. 14 Wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia...

Ustanowienie szefa misji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

. Jeżeli chodzi o kierownika urzędu konsularnego ani prawo zwyczajowe ani Konwencja Wiedeńska o SK nie stanowią...