Konwencja wiedeńska ratyfikacja - strona 19

Pacta sunt servanda - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Konwencji Wiedeńskiej. Zasada pacta sunt servanda kształtowała się stopniowo. Była obecna...

Ochrona środowiska w Geografii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3584

(10 form ochrony przyrody, w tym Natura 2000) -Ratyfikacja Europejskiej Konwencji Krajobrazowej...

Konwencja Wiedeńska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2450

1 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych Sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r...

Prawa człowieka - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

. Dyskryminacji 19 I 1993 ratyfikacji konwencji przez Polskę 1993 otwarcie na wnioski do Strasburga 18 X 1961...

Traktat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

znaczenie ma Konwencja Wiedeńska, której stroną jest obecnie 110 państw. Wiele norm konwencji ma charakter...

Żegluga

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Wiedeński w 1815r. Wolność żeglugi dla państw nadreńskich zapewniła konwencja międzynarodowa podpisana...