Konwencja wiedeńska ratyfikacja - strona 20

Żegluga - opracowanie

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Nawigacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

Wiedeński w 1815r. Wolność żeglugi dla państw nadreńskich zapewniła konwencja międzynarodowa podpisana...

Źródła prawa w Polsce

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1246

są w wojewódzkich dziennikach urzędowych Umowy międzynarodowe (traktaty, konwencje, pakty, układy) - stanowią źródła...

Pojęcie OM - ujęcie statyczne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

: konwencja wiedeńska- 1969; konwencja wiedeńska o stałych przedstawicielstwach państw-1975 Ujęcie statyczne...