Prawo międzynarodowe publiczne-opracowanie - Prawo konfliktów zbrojnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne-opracowanie - Prawo konfliktów zbrojnych - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne-opracowanie - Prawo konfliktów zbrojnych - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne-opracowanie - Prawo konfliktów zbrojnych - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
semestr zimowy 2010/2011
dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska (m.mizerska-wrotkowska@uw.edu.pl) TEMAT 1: Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 13-74.
L Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 13-28, 36- 58.
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2003, s. 15-37.
TEMATY 2-3: Źródła prawa międzynarodowego
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., op. cit., s. 75-116.
Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów z 23 maja 1969 r., [w:] M. Frankowska, Prawo traktatów, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997 lub S. Bieleń, Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004 lub A. Przyborowska - Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2001 lub A Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, Kraków 2003.
L. Antonowicz, Podręcznik…op. cit., s. 29-35.
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe…, op. cit., s. 60-68, 96-113, 161-164.
TEMATY 4-5: Podmioty prawa międzynarodowego
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., op. cit., s. 117-156.
L. Antonowicz, Podręcznik…op. cit., s. 59-94.
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe…, op. cit., s. 114-147, 165-173, 288-293.
TEMAT 6-7: Terytorium w prawie międzynarodowym. Prawo morza
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., op. cit., s. 193-253
J. Symonides, Terytorium państwa w świetle zasady efektywności, Toruń 1964.
L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo morza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
L. Antonowicz, Podręcznik…op. cit., s. 95-109, 129-151
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe…, op. cit., s. 174-246 TEMAT 8: Ludność w prawie międzynarodowym
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., op. cit., s. 255-283.
L. Antonowicz, Podręcznik…op. cit., s. 109-119.
TEMAT 9: Prawo konfliktów zbrojnych
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., op. cit., s. 379-440.
L. Antonowicz, Podręcznik…op. cit., s. 225-245.
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe…, op. cit., s. 411-138.
TEMAT 10: Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., op. cit., s. 337-378.


(…)

…. Sawicki, Prawo międzynarodowe…, op. cit., s. 369-391.
TEMAT 11: Organizacje międzynarodowe jako specyficzny podmiot prawa międzynarodowego R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., op. cit., s. 285-336.
J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Scholar, Warszawa 2006.
L. Antonowicz, Podręcznik…op. cit., s. 171-192.
TEMATY 12-14: Prawo dyplomatyczne i konsularne
J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2003.
T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2006, rozdziały 11, 12.
Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. [w:] A. Przyborowska - Klimczak, Prawo międzynarodowe…,op. cit. lub A Łazowski, Prawo międzynarodowe…, op. cit. Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz