Geografia Polityczna - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia Polityczna - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Doc.dr Marek Tabor
m.tabor@uw.edu.pl
mgr Iwona Wyciechowska
i.e.wyciechowska@uw.edu.pl
Geografia polityczna świata
Konwersatorium-zaliczenie na ocenę
Instytut Stosunków Międzynarodowych
I rok – studia stacjonarne I stopnia
rok akademicki 2014/2015
semestr zimowy
1. Omówienie problematyki zajęć
2. Przedmiot i założenia metodologiczne geografii politycznej
- początki i kierunki rozwoju
- treść i zakres
- cele i metody badań
- związek z innymi naukami
- środowisko geograficzne a zjawiska polityczne
Literatura:
- hasło „geografia”, w: Encyklopedia Powszechna PWN lub Nowa Encyklopedia PWN, t.2
- J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, wyd. IV, Warszawa 1987, s.7-10, 15-27, 297-310 (lub
wcześniejsze wydania)
- St. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2008 (lub wcześniejsze wydania)
- Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa, PWE 2006, s. 11-22
- M. Blacksell,Geografia polityczna, Warszawa 2008,rozdz.
- D. Jędrzejczyk, Antropogeografia polska XIX i XX wieku, Warszawa 1997
3. Geopolityka:
- główne szkoły i teorie geopolityki
- główne kategorie geopolityki
- próby interpretacji zjawisk i procesów politycznych przy pomocy czynnika geograficznego
- wpływ geopolityki na rozwój geografii politycznej
Literatura:
- J. Barbag, Geografia polityczna..., op. cit., s.10-15
- L. Moczulski, Geopolityka, Warszawa 1999, s. 5-78
- Carlo Jean, Geopolityka, Warszawa 2003
- A. Wolff-Powęska, Doktryna geopolityki w Niemczech, Poznań 1979, s. 82-95, 109-116, 131151, 246-267
- A.Wollf-Powęska,E. Schultz,Przestrzeń i polityka w niemieckiej myśli politycznej XIX i XX
wieku,(w:) A.Wolf-Powęska,E.Schultz (wybór), Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej
myśli politycznej,Poznań 2000,s.7-131
- M.F.Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej,Warszawa
2007, rozdz.I
- D. Jędrzejczyk, Koncepcje geopolityczne lwowskiej szkoły geograficznej, „Czasopismo
geograficzne” 1998, nr 2
- T.Klin, Wkład Nicholasa Johna Spykmana w rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych i
myśli geopolitycznej,” Stosunki Międzynarodowe”,2009, nr 1-2
- R.Kuźniar, Geopolityka i polityka bezpieczeństwa Polski, ”Sprawy Międzynarodowe”,2008,nr
1.
- S. Musiał, Współczesne rozumienie pojęcia geopolityka i pojęć pochodnych, „Stosunki
Międzynarodowe”,2011, nr 3-4.
A. Dybczyński,(red.), Geopolityka, Warszawa 2013.
4. Jednostki geopolityczne na mapie świata – państwa:
- definicje państwa
- elementy definicji państwa
- suwerenność państw
- liczebność państw w świecie
- kryteria klasyfikacji państw
- zmienność kryteriów klasyfikacyjnych
- państwa jednolite i złożone
Literatura:
- L. Antonowicz, Państwa i terytoria, Warszawa 1988, s. 7-70
- J. Barbag, Geografia polityczna..., op. cit., s. 28-31
- M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006, rozdz.
II, s. 30-57: załącznik 1-s.465-474, rozdz. IV-Państwo jako tradycyjny obiekt badań geografii
politycznej; załącznik 4,s.500-520.
- J. Kranz, Państwo i jego suwerenność, „Państwo i Prawo” 1996, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz