Kontrreformacja - strona 7

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

), jak również niewielkie skupiska anabaptystów, z których okres kontrreformacji przetrwali jedynie mennonici na Żuławach...

Barok, wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Literatura i kultura Karaimów polskich
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4186

, bardzo niski poziom naukowy. Zaczęto likwidować drukarnie związane z reformacją i kontrreformacją. Gdańsk...

Szkolnictwo różnowiercze w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3577

przemijająca, zwłaszcza że Kościół katolicki przystąpił niebawem, po soborze trydenckim, do kontrreformacji...

ARCHITEKTURA RZYMU II POŁOWY XVI WIEKU

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Fabiański
 • Historia nowożytna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1505

idealnym wyrazem potrzeb katolicyzmu okresu kontrreformacji; kompromis między formą wydłużoną a centralną...

Nowożytne malarstwo hiszpańskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Fabiański
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2093

do Wloch Czasy Filipa II Kontrreformacja, Hiszpania w architekturze ulega Rzymowi - El Escorial koło...

Historia ewolucji wolności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 658

się schronieniem dla ludzi prześladowanych w całej Europie. W XVII wieku pod wpływem kontrreformacji kościoła...

Kultury germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

habsburskiej które wpłynęły na kształtowanie się tożsamości narodowej Austrii: Reformacja i kontrreformacja...