Kontrakt terminowy - strona 21

Finanse (26stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

rynku kapitałowego: rynek kontraktów terminowych rynek skryptów dłużnych rynek hipoteczny rynek papierów...

Egzamin wstępny UEK Kraków FINANSE - materiały

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Finanse
Pobrań: 6531
Wyświetleń: 17717

in. zagadnienia takie jak: etymologia pojęcia finanse, współczesne rozumienie finansów, finanse w ujęciu podmiotowym, istota zjawisk finansowych, system finansowy, kryzys finansowy, kategorie finansowe, system bankowy w gospodarce rynkowej, bank centralny i polityka pieniężna, banki komercyjne, ryne...

Międzynarodowe Rynki Finansowe.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dr Elżbieta Kacperska
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

na zwyżkę, w której gracz na zwyżkę kupuje większą ilość kontraktów terminowych, co powoduje wzrost cen...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Halina Zadora
  • Finanse
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 2604

się na nim pochodnymi instrumentami finansowymi, których wartość zależy od innego instrumentu. Należą do nich: kontrakty...

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

inwestycyjne oraz kontrakty terminowe, opcje, warranty i jednostki indeksowe. Członkiem Giełdy Papierów...