Rynek instrumentów pochodnych w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek instrumentów pochodnych w Polsce - strona 1 Rynek instrumentów pochodnych w Polsce - strona 2 Rynek instrumentów pochodnych w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Opcja zakupu i sprzedaży. Kontrakty forward i futures. Umowy REPO. SWAP.i., kontrakt opcyjny, opcja zakupu, opcja sprzedaży, wartość opcji zakupu i sprzedaży dla wystawcy (sprzedawcy) opcji, złożone kontrakty opcyjne, warrant, wycena warranta, pozostałe kontrakty, kontrakty forward, kontrakty futures, swap, transakcje na rynku swapów, umowy repo, LIBOR, FIBOR, forward, futures, opcja amerykańska oraz opcja europejska, długa i krótka pozycja, realizacja opcji, cena realizacji, data wygaśnięcia opcji, wartość opcji zakupu w momencie wygaśnięcia dla posiadacza, (nabywcy) opcji, wartość opcji sprzedaży w momencie wygaśnięcia dla posiadacza (nabywcy) opcji, wartość kontraktu w momencie wygaśnięcia opcji, wartość realizacji, różnice między opcjami i warrantami, profil ryzyka dla kupującego kontrakt futures, cena kontraktu futures, profil ryzyka wystawcy kontraktu futures, różnice między kontraktami forward i futures.

SPIS TREŚCI
Rynek instrumentów pochodnych w Polsce znajduje się dopiero w bardzo wczesnej fazie rozwoju, należy jednak oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości nastąpi znaczny postęp w tym zakresie. Odgrywają one na współczesnych rynkach kapitałowych coraz większą rolę i z powodzeniem zastępują tradycyjne instrumenty finansowe takie jak akcje i obligacje.
O instrumentach pochodnych można by powiedzieć, że są to narzędzia, których wartość w bezpośredni sposób zależy od wartości innego rodzaju aktywów (np. akcji, obligacji, towaru) lub indeksu rynkowego.
Na rynku polskim jako pierwsze pojawiły się opcje na stopę procentową LIBOR oraz FIBOR, następnie opcje na indeks giełdowy WIG. W międzyczasie pojawiły się warranty a także opcje kupna i sprzedaży na waluty oferowane przez niektóre banki. Obecnie na naszym rodzimym rynku stosowane są również kontrakty forward oraz futures.
Poniższa praca ma na celu przybliżenie zasady działania podstawowych instrumentów pochodnych stosowanych w Polsce i na świecie począwszy od kontraktu opcyjnego poprzez warranty, kontrakty typu futures i forward, aż do swapów oraz ich kombinacji.
KONTRAKT OPCYJNY
W poniższym rozdziale uwaga zostanie skupiona na kategorii opcji, która w zarządzaniu finansowym znajduje szerokie zastosowanie zarówno jako samodzielny instrument, jak i koncepcja służąca do konstrukcji szeregu innych instrumentów finansowych oraz analiz poprzedzających podjęcie decyzji dotyczących różnych obszarów działania firmy.
Opcja to kontrakt dający jego właścicielowi prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej z góry cenie. Zakup, czy też sprzedaż może nastąpić przed ustaloną datą - w tym przypadku stosujemy opcje amerykańską - lub też w ściśle określonym tą datą momencie - opcja europejska. Aktywami, na które jest wystawiona opcja mogą być akcje, które obecnie są najczęściej stosowane. Handel opcjami w sposób regularny rozpoczęto w roku 1973.
Jak już wcześniej wspomniano opcja jest kontraktem dającym jego posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów po ustalonej cenie. Przykładowo opcja zakupu samochodu po cenie 40 000 zł przed 31.12.2003 roku lub też w dniu 31.12.2003 roku. W opisanym przypadku posiadacz opcji zrealizuje ją ( zakupi samochód ) jedynie wówczas, gdy będzie to dla niego opłacalne, a więc nie ma obowiązku zakupu ( sprzedaży ). Jeżeli natomiast nie będzie to mu się opłacało, opcja po prostu stanie się bezwartościowa i ulegnie wygaśnięciu. Na początek analizy kontraktu opcyjnego niezbędne jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z

(…)

…%.
  W rzeczywistości bardzo rzadko swapy są zawierane bezpośrednio między dwoma przedsiębiorstwami. W przykładzie występuje pośrednik, którym jest bank. Zadanie banku polega głównie na znalezieniu obu stron swapu. Jednak jest to dość trudne, z uwagi na różne potrzeby finansowe firm, dlatego bank często staje się jedną ze stron kontraktu i przejmuje na siebie ryzyko rynkowe. Bank w celu zabezpieczenia tego ryzyka…
…, gdy cena instrumentu bazowego będzie niższa od sumy premii opcyjnej i ceny wykonania.
Zysk kupującego opcję sprzedaży można obliczyć ze wzoru:
Z=X-P-S
Wartość zysku dla posiadacza opcji sprzedaży jest ograniczona do wartości Z=X-P, zdarzy się to, gdy wartość instrumentu podstawowego spadnie do zera. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia bardzo rzadko. Kupując opcje możemy ponieść stratę w wysokości…
…. PROFILE RYZYKA
Zajmując długą pozycje zakładamy wzrost wartości instrumentu bazowego w przyszłości. Zysk lub stratę posiadacza kontraktu, można obliczyć w następujący sposób: Z=(F1-F0)*m*n
gdzie: F0, F1- cena futures w momencie zakupu i sprzedaży lub wykonania kontraktu, m- mnożnik, n- ilość kupionych/sprzedanych kontraktów. Rysunek 5. Profil ryzyka dla kupującego kontrakt futures.
Zysk posiadacza…
… nie tylko dwie zainteresowane strony, ale także instytucje finansowe.
Pierwsze transakcje swapowe zostały zawarte w latach osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy to Salomon Brothers zorganizował pierwszy poważny swap pomiędzy firmą IBM a Bankiem Światowym. Polegał on na wymianie odsetek od kredytów zawartych w dolarach (Bank Światowy) i frankach szwajcarskich (IBM). Sukces tej transakcji spowodował duże zainteresowanie tego typu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz