Typowe futures, opcje i swapy na polskim rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typowe futures, opcje i swapy na polskim rynku - strona 1 Typowe futures, opcje i swapy na polskim rynku - strona 2 Typowe futures, opcje i swapy na polskim rynku - strona 3

Fragment notatki:

Typowe futures, opcje i swapy na polskim rynku
Opcja jest to drugi podstawowy instrument pochodny. Od innych instrumentów pochodnych różni się tym, iż jest to instrument „asymetryczny”. Występują dwa podstawowe rodzaje opcji:
opcja kupna (nazywana również opcją call);
opcja sprzedaży (nazywana również opcją put).
Opcja kupna jest to prawo zakupu określonej ilości instrumentu podstawowego (bazowego) po ustalonej cenie w określonym terminie.
Opcja sprzedaży jest to prawo sprzedaży określonej ilości instrumentu podstawowego (bazowego) po ustalonej cenie w określonym terminie.
Jak widać, obie opcje różnią się jedynie tym, że jedna opcja jest prawem zakupu, zaś druga prawem sprzedaży. W przypadku obu rodzajów opcji muszą być określone trzy wielkości, którymi są:
ilość instrumentu podstawowego w transakcji kupna lub sprzedaży;
ustalona cena, po jakiej ma prawo być dokonana transakcja, cena ta zwana jest ceną wykonania lub ceną realizacji;
termin, do którego można kupić lub sprzedać instrument podstawowy, tzn. wykonać opcję, termin ten określony jest jako tzw. termin wygaśnięcia; po upływie tego terminu opcja wygasa, tzn. prawo traci ważność.
Jeśli chodzi o termin, w którym można wykonać opcję, to wyróżnia się dwa typy opcji (podział ten dotyczy opcji kupna i opcji sprzedaży):
opcja amerykańska (typu amerykańskiego);
opcja europejska (typu europejskiego).
Opcja amerykańska może być wykonana w dowolnym dniu aż do dnia będącego terminem wygaśnięcia opcji.
Opcja europejska może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia. W opcji - będącej kontraktem - występują dwie strony: posiadacz opcji - nabywa prawo kupna lub prawo sprzedaży;
wystawca opcji - zobowiązuje się do zrealizowania kontraktu, czyli do sprzedaży lub zakupu.
Często w odniesieniu do dwóch stron kontraktu stosowane są również inne zwroty, mianowicie mówi się, że posiadacz opcji ma długą pozycję (long), zaś wystawca opcji ma krótką pozycję (short). Z uwagi na to, że posiadacz opcji ma prawo, zaś wystawca opcji przyjmuje zobowiązanie, posiadacz musi zapłacić za opcję jej wystawcy. Cena opcji nazywana jest premią.”
OPCJE NA RYNKU POZAGIEŁDOWYM Opcje te oferowane są zazwyczaj przez banki. Stosowane są one najczęściej przez instytucje finansowe i przedsiębiorstwa do zabezpieczania przed ryzykiem. Na rynku polskim dominują dwa rodzaje opcji:
- opcje walutowe;
- opcje na stopę procentową, w których instrumentem podstawowym jest stopa procentowa

(…)

… procentowa z rynku międzybankowego WIBOR, czyli przeciętna stopa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.
W praktyce klient uzgadnia z bankiem podstawowe wielkości występujące w opcji, czyli ilość instrumentu podstawowego, cenę wykonania oraz termin wygaśnięcia. Czasem istnieje też możliwość negocjacji ceny samej opcji.
Futures (kontrakt terminowy) - to instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, według której strony przeprowadzą transakcje w przyszłości, zwana jest ceną terminową (ang. futures price), zaś dzień, w którym strony zobowiązane są przeprowadzić transakcję, to data…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz