Kontradyktoryjność - strona 3

Zasada jawności procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

zastępując: a. jawność wewnętrzną - zasadą kontradyktoryjności b. jawność zewnętrzną- zasadą publiczności...

Historia państwa i prawa - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

(kontradyktoryjności); przezorności (ewentualności); teoria dowodów formalnych (dowody: przyznanie, dokumenty...

Zasady procesowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

 niewidomy d: oskarżony zawsze sam musi się przyznać do winy! IV. Zasada kontradyktoryjności ( przeciwność...

Proces cywilny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

józefińską) wymiana pism procesowych; formalizm; sporności (kontradyktoryjności); przezorności (ewentualności...

Prawo i Sąd pod zaborami - Sąd i proces

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

. W postępowaniu cywilnym ograniczono zasadę kontradyktoryjności na rzecz zasady instrukcyjnej. Adwokatura...

Zasady procedury cywilnej w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

ugody. Zasada kontradyktoryjności- sąd badał przedstawiony materiał dowodowy i na jego podstawie wydawał...

Kierownictwo rozprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

podlegającej rozstrzygnięciu ( ← zasada kontradyktoryjności i równouprawnienia stron, ← audiatur et altera pars...