Konto wynikowe - strona 2

Podział kont bankowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: konta bilansowe, konta operacyjne, konta...

Operacje gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2373

i wynik finansowy   Zasady funkcjonowania kont wynikowych Do ewidencji przychodów, kosztów, strat...

Rachunkowość finansowa 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

na kontach bilansowych. Wszelkie informacje o kosztach i przychodach ujmujemy na kontach wynikowych. Bilans...

Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

jest prowadzona na kontach wynikowych : „Koszt sprzedanych produktów” „Przychody ze sprzedaży produktów...

Egzamin 2009 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 665

marży na pokrycie. Po rozliczeniu produkcji i sprzedaży konta wynikowe wykazywały poniższe salda. Proszę...

Konta bilansowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2100

, jak i pasywach bilansu (nawet jednocześnie po obu stronach, jeżeli występują dwa salda). Konta wynikowe - służą...

Ustalanie wyniku finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

grudnia) kont wynikowych Zamknięcie roczne kont wynikowych polega na przeksięgowaniu sald kont wynikowych...