Konstytucja uchwalana - strona 3

Wykład o Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2513

organy państwowe, w Polsce nie ma polilegalizmu. - konstytucja uchwalana przez parlament bez późniejszego...

Źródła prawa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2128

posłów albo Senat lub Prezydent RP. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3...

Szwajcaria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

pilnych nie mających podstaw w konstytucji” - uchwalane na czas określony, w ciągu pierwszego...

Prawo - młodociany

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2023

niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm...

Ustawa rządowa 3.05. 1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą...