Konstrukt - strona 12

Pedagogika wczesnej edukacji - wykłady

 • Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • dr Alicja Komorowska-Zielony
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 14630

jako konstrukt umysłowy Co to jest umysł? - całość (system) procesów poznawczych związanych z odbiorem...

Próby zadaniowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407

specyficznych konstruktów, np. Psychopatii - zaburzeń osobowości. Społeczna - międzypokoleniowa transmisja...

Metateoria-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

dyscyplin - wychowanie zdrowotne; A, B - elementy składowe tych dziedzin 4)są to konstrukty teoretyczne...

Wykład - posthumanizm

 • Uniwersytet Łódzki
 • Kultura i sztuka współczesna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2240

, lecz jako konstrukt historyczno-społeczny) oraz zmianie pozycji zwierząt dzięki odkryciom przyrodniczym...

Filon z Aleksandrii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

, zwłaszcza Stagiryta. Tu jednak dowodzenie nie jest próbą uzasadniania konstruktu, wypracowanego...

Teorie deskryptywne cech

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2513

aktywności ( Buss, Craig ) teorie mówiące, że cechy to konstrukty społeczne narzucone przez język i kulture...

Struktura z DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

… i tak 100 pz. Konstrukt wprowadzono do komórki E.coli metodą transformacji, z powstałych kolonii wyizolowano...

Spór o przedmiot poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1372

, ale poznajemy również to, co jest przez ową świadomość wytworzone, konstrukty naszej świadomości (Kant, Husserl...

R. Nycz - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 273
Wyświetleń: 924

, którego nie można utożsamiać z przedmiotem fizycznym ani idealnym, bo jest to literacko-kulturowy konstrukt przedmiotu...

Opracowania, M. Mead Płeć i charakter

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1393

. Świadomość, że płciowe zróżnicowania charakteru są konstruktem społ., ma kapitalne znaczenie...