Konstrukcje wsporcze - strona 5

Budownictwo - kartkówka nr 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

do konstrukcji wsporczej stropodachów stromych i naszkicuj przekroje poprzeczne / podłuŜne przez stropodach...

Płatwie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3157

Płatwie Konstrukcją wsporczą osłonowych płyt dachowych, a także świetlików są najczę­ściej płatwie...

Wymiary geometryczne hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

i w ścianach szczytowych. Słupy wewnętrzne wielonawowych hal przemysłowych pełnią często funkcję konstrukcji...

Stropodachy - kartkówka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

konstrukcję wsporczą stosowaną dla kaŜdej z nich oraz rozpiętości dla nich przyjmowane. Zaproponuj rodzaj...

Fragmenty ustawy o prawie budowlanym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach...