Konotacja - strona 10

Metoda w metafizyce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

jego słownikowych paradygmatów czy typowych kontekstów, syntaktycznych ról, konotacji i denotacji; (2) opisu...

Nazwy państw europejskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

(desygnatów), do których dana nazwa się odnosi...),3 ale nie mają konotacji (, w logice - tzw. treść...

Wykład - Bizancjum a prawo narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

– wojna egzekwująca prawo Dżihad – początkowo nie miała konotacji wojskowych, a była całkowitym...

Skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

ono jednoznacznie negatywne konotacje, podczas gdy rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Bardziej trafne...

Kultura a cywilizacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

. We francuskim natomiast kultura aż do niedawnych czasów zachowała swe konotacje wartościujące za to cywilizacja...

Językowy obraz świata

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Jedliński
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

terminu "zajęcie", nacechowanie kulturowo warunkujące potoczne aspekty znaczenia. Konotacje szkolne...