Konformacja - strona 15

Struktura i funkcje białek

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
  • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1470

trzeciorzędowe, - o ostatecznej konformacji decyduje otoczenie sekwencji aminokwasowej - zwijanie jest procesem...

Utlenianie biologiczne

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr Kamila Stach
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3003

- Proces ten zachodzi zgodnie z mechanizmem zmiany wiązania, według którego konformacja podjednostek beta...

Apoptoza - smierć komórki

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1309

do cytoplazmy przyłącza się do Ckońcowej domeny WD40 białka Apaf-1, co indukuje zmianę konformacji i odsłonięcie...

Rentgenografia-wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

to czasy - szybkości przejścia od jednej konformacji w drugą i czasy przebywania w określonej strukturze...