Konceptualizacja etapy - strona 5

Bieguny technologii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

organizacji badawczych i biznesu związanych z rozwojem naukowym otaczającym cały proces od etapu...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr Malgorzata Krywult-Albańska
  • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 8288

z logiką konceptualizacji i operacjonalizacji) na dane w postaci standaryzowanej wg pewnych ram pojęciowych...

Ewaluacja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2275

na tym etapie produkty i rezultaty oraz dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji programu. Jej istotną rolą...

Pojęcia: modele teoretyczne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Paulina Iwaniak
  • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

mechanicznego przy nierelatywistycznej charakterystyce tego układu - konceptualizacja na gruncie...