koncepcja logistyki , omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
koncepcja logistyki , omówienie - strona 1

Fragment notatki:

KONCEPCJA LOGISTYKI W PRZEDSI Ę BIORSTWIE - systemowe ujecie zadań log. występujących we wszystkich fazach przepływu dóbr w przeds. i traktowanie ich jako elem. złożonej zintegrowanej funkcji.
KOSZTY LOGISTYCZNE (poziom i struktura) - wzajemne powiązanie elem. tworzących określoną strukturę kosztów log. Wywołane są przez różnorodne czynności i procesy log. W możliwości i konieczności racjonalizacji, kształtowania struktury kosztów m.in walory koncepcji log. oraz znalezienie potencjalnej rezerwy i możliwości racjonalizacji sfery dystrybucji magaz. transportu,
Koszty logistyczne -elementami struktury kosztów są przede wszystkim takie koszty jak magazynowania, transportu, przygotowania i realizacji zamówień, pakowania, organizacji i zarządzania przepływów towarów i informacji oraz koszty związane ze świadczeniem usług na rzecz odbiorców
Lean Management - koncepcja zintegrowanego zarządzania, zorientowanego na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu (systemie) tworzenia wartości. Stanowi wyraz konceptualizacji japońskiej metody zarządzania i organizacji przez amerykańskich specjalistów zarządzania, został on rozpisany, w sensie teoretycznym, koncepcyjnym jako opcja zarządzania, a nie tylko wytwarzania przez specjalistów amerykańskich. Ogólną zasadą koncepcji Lean Management jest zintegrowana całościowa orientacja, która rozciąga się na cały majątek tworzenia wartości. Istotnym celem i komponentem tej koncepcji jest redukcja kompleksowości, tzn. uproszczenie wszystkich procesów i przebiegów w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości. Realizacja tego zadania ujawnia się też w konstrukcji produktów, zmianie sposobu techniki wytwarzania, organizacji pracy, jak i również w całym uproszczeniu hierarchii struktur w przedsiębiorstwie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz