Systemy ekspertowe-wykłady w pliku worda

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy ekspertowe-wykłady w pliku worda - strona 1 Systemy ekspertowe-wykłady w pliku worda - strona 2 Systemy ekspertowe-wykłady w pliku worda - strona 3

Fragment notatki:

WYKLAD 1
Zarządzanie jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, wymagającym odpowiednio przygotowanych i przetworzonych informacji. Można wnioskować, że na sprawność zarządzania istotny wpływ ma sprawnie funkcjonujący i dostosowany do potrzeb system informacyjny. Badania przeprowadzone przez Andersen' Consulting i The Economist Intelligence Unit nad określeniem umiejętności niezbędnych dla skutecznego zarządzania w 2010 roku, na pierwszym miejscu wymieniono umiejętność komunikowania (94% odpowiedzi). A spełnienie tego warunku nie jest możliwe bez systemu informacyjnego.
Własności informacji:
jest niezależna od obserwatora
przejawia cechę synergii
jest różnorodna
jest zasobem niewyczerpalnym
może być powielana i przenoszona w czasie i przestrzeni
ta sama informacja ma różne znaczenie dla różnych użytkowników
każda jednostkowa informacja opisuje obiekt tylko ze względu na jedną jego cechę.
Grupy informacji:
informacja "pokrzepiająca" dotycząca bieżącej sytuacji organizacji; cerem jej jest zapewnienie, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami
informacja "rozwojowa" związana z oceną stanu lub przebiegu jakiegoś zjawiska, lub procesu oraz wykazująca ewentualne trudności w jego realizacji
informacja "ostrzegawcza" sygnalizuje, iż wystąpiły określone zagrożenia w wyniku realizacji działalności organizacji lub też, że mogą one niebawem wystąpić
informacja "planistyczna" odnosząca się do poziomu lub stanu przyszłego zjawiska lub procesów gospodarczych informacja "operacyjna" określa działanie własnej organizacji i pozwala na jej umiejscowienie na "mapie" działalności innych podobnych organizacji
informacja "opiniodawcza" dotyczy informacji o najbliższym oraz dalszym otoczeniu organizacji
informacje "kontrolowane" mają być przekazane otoczeniu (bankowi, mediom) o działalności organizacji.
System zarządzania w organizacji:
zbiór działań, które obejmują pełny cykl procesu zarządzania, a więc planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywane z zamiarem osiągnięcia celu w sposób sprawny i skuteczny. System informacyjny:
określamy jako wielopoziomową strukturę, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli. Jakość systemu informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. System informacyjny:
musi dostarczać informacji menedżerom na trzech poziomach odpowiedzialności:
kontroli operacyjnej kontroli kierowniczej planowania strategicznego
System informacyjny analizujemy jako:

(…)

… wykorzystują niezależne dane, procedury i modele. Przez to są redundantne, mało elastyczne i mogą obsługiwać tylko rutynowe problemy. Generacja druga:
systemy informowania kierownictwa ­pozwalają na posługiwanie się i zarządzanie bazami danych, umożliwiają wyszukiwanie danych oraz pracują w trybie konwersacyjnym (w trybie pytanie - odpowiedź). Generacja trzecia:
systemy wspomagania decyzji - wspomagają bezpośrednio podejmowanie decyzji, wykorzystując bazę modeli z odpowiednim oprogramowaniem, a obecnie również bazę wiedzy. Tendencją rozwoju oprogramowania stosowanego w tej generacji systemów jest integracja systemu zarządzania bazą danych z systemami zarządzania bazą modeli i z bazą wiedzy. Często systemy ekspertowe współdziałają z systemem wspomagania decyzji, tworząc system ekspertowy wspomagania decyzji…
… i eksploatacja systemów samo uczących jest obecnie rozwijana, natomiast praktyczne doświadczenia w tym zakresie są niewielkie.
Typy decyzji wspomaganych przez systemy informacyjne:
strategiczny
taktyczny
operacyjny.
Podział SI - kryterium procesowe:
systemy opisujące procesy - systemy transakcyjne
systemy monitorujące przebieg procesów - systemy informowania kierownictwa i systemy wyszukiwania informacji…
… uniwersalności.
Skala funkcjonowania systemu:
systemy obiektowe (mikroekonomiczne) systemy ponadobiektowe (makroekonomiczne).
Zakres merytoryczny:
strefa wytwarzania
logistyka i dystrybucja
gospodarka zasobami finansowymi firmy
zarządzanie i administrowanie
obrót towarowy
bankowość
administracja publiczna.
Rodzaj realizowanych funkcji:
systemy transakcyjne
systemy nowoczesnego biura
systemy informowania…
… i międzyorganizacyjnej
nowe formy pracy
globalizacja procesów gospodarczych
rozszerzenie możliwości świadczenia usług i zawierania współpracy
nowe formy uczenia się organizacji
nowe formy kontroli organizacji
rozszerzenie możliwości rozwiązywania problemów.
Systemy informacyjne wykorzystują moduły:
A2A (Application - to - Application) ­integracja aplikacji oraz automatyzacja procesów biznesowych wewnątrz organizacji…
… filozofią i metodami?
Dla kogo będzie ona przeprowadzana, czyli dla jakich decydentów?
Kiedy się ona rozpocznie i przez jaki okres będzie realizowana?
Jakie, i w jakiej wysokości, środki są niezbędne aby wykonać analizę?
Analiza SI - badanie zachowania SI:
analiza ilościowa (niekiedy zwana analizą techniczną) - polega na wyznaczeniu wartości interesujących nas wielkości lub wskaźników jakości…
redundancję (nadmiar kodu, wielokrotne kopie) na poziomie generowania informacji i jej przekazywania użytkownikowi.
Budowa i funkcjonowanie systemów informacyjnych:
musi być rozpatrywane na płaszczyźnie, której wyznacznikami stają się: zmienne otoczenie organizacji ­- wnętrze organizacji - zaawansowana technologia informatyczna.
Strukturę, wielkość, charakter systemu informacyjnego determinują:
system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz