Informatyka ekonomiczna - CIM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka ekonomiczna - CIM - strona 1

Fragment notatki:

Do planowania i harmonogramowania produkcji dedykowane są systemy klasy: Od roku wyżej: CIM - polega na stosowaniu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do planowania, koordynowania oraz sterowania całością działań produkcyjnych oraz realizacji funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie. CAP   - Komputerowo Wspomagane Planowanie SPC (Shop Floor Control) - System operacyjnego sterowania produkcją ( wspomagany komputerowo ) obejmujący   harmonogramowanie   szczegółowe zadań Do wspomagania zarządzania łańcuchem dostaw dedykowane są systemy klasy:
SCM - zarządzanie łańcuchem dostaw Do wspomagania współbieżnego projektowania dedykowane są systemy klasy:
CAPP -narzędzie sterowania zintegrowanym projektowaniem współbieżnym (nie wiem czy CAD też by nie mogło być) Do wspomagania zarządzania kontaktami z klientem dedykowane są systemy klasy:
CRM -zarządzanie relacjami (kontaktami) z klientami Analiza systemu informacyjnego ukierunkowana jest na: badanie problemu i wymagań opracowanie koncepcji rozwiązania
skonstruowanie oprogramowania spełniającego określone wymagania
integrację systemów już istniejących
Projektowanie systemu informacyjnego ukierunkowane jest na:
Projektowanie koncentruje się na technicznych i implementacyjnych aspektach systemu. Celem fazy projektowania jest stworzenie fizycznego modelu systemu, opisującego sposób realizacji przez system postawionych wymagań z uwzględnieniem szczegółów implementacyjnych. Można powiedzieć, że projektowanie SI polega na opracowaniu struktury funkcjonalnej i związanych z nią szczegółowych specyfikacji informatycznych dla tworzonego systemu. Projekt obejmuje takie czynności jak: określenie użytkowników systemu, wejść i wyjść systemu, jego plików i bazy danych, procesów, jak również interfejsu użytkownika. Ze względu na skalę funkcjonowania systemów informacyjnych można wyróżnić systemy:
Systemy mikroekonomiczne (obiektowe) - związane z funkcjonowaniem wyodrębnionych jednostek gospodarczych
Systemy makroekonomiczne (międzyobiektowe) - wyróżnia je nie tylko skala funkcjonowania (obejmują obszar całego kraju lub regiony), ale także konieczność uwzględnienia niejednorodności obsługiwanych obiektów.
Ze względu na generację systemów informacyjnych można wyróżnić systemy:
- Systemy transakcyjne (dziedzinowe) - Systemy informacyjne zarządzania
- Systemy wspomagania decyzji, - Systemy ekspertowe

(…)

… (zbiory danych wraz z algorytmami ich przetwarzania) i zbiór meta-informacji (zbiór informacji o zasobach systemu -katalog systemu); struktura informacyjna systemu jest ściśle powiązana z jego strukturą funkcjonalną(realizacja każdej funkcji i zadania angażuje określone elementy struktury informacyjnej); Technologiczny stopień integracji systemu informacyjnego oznacza: zastosowanie w przetwarzaniu środków technicznych; prawidłowa struktura techniczna powinna być zgodna ze strukturą funkcjonalną i informacyjną systemu(tzn. ma zapewniać swobodną realizację funkcji i obsługiwać zbiory danych); Jako architektur wykorzystywanych do tworzenia systemów informatycznych nie zalicza się:

… systemu automatyzacji biura, która umożliwia kompletną realizację procesów za pomocą narzędzi elektronicznych (workflow),
-inżynierskie - służące projektowaniu obiektów fizycznych.
- strategiczne (decyzje o długim horyzoncie czasowym np. określenie kierunków działalności przedsiębiorstwa, analiza inwestycji, określenie kierunków badań naukowych)
- taktyczne (decyzje średnioterminowe, o zasięgu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz