Egzamin licencjacki

note /search

Tezy na egzamin licencjacki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1470

Teza 1. Praworządność - pojęcie, gwarancje 1. Pojęcie praworządności Idea państwa praworządnego swymi korzeniami sięga starożytności greckiej. Już wybitny filozof Platon najpierw twierdził, że państwem powinni rządzić filozofowie; ale następnie zmienił poglądy, głosząc postulat, że państwem powinn...

Tezy do egzaminu licencjackiego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 714

TEZY DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO 1. Praworządność - pojęcie, gwarancje 2. Wykładnia prawa 3. Ustawy kościelne 4. Kościelna władza rządzenia 5. Powierzenie urzędu kościelnego 6. Corpus iuris Canonici 7. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917...

Bazy danych - kategorie w modelach danych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 903

1. Kategoria w modelu danych to: abstrakcja opisująca podobne obiekty tabela z danymi relacja encja Kategoria w modelu danych to pewien zestaw cech, którymi opisywać będziemy wszystkie obiekty do niej należące. Sama w sobie nie jest obiektem. 2. Poniższa tabela prezentuje plan produkcji: Agregat ...

Ekonometria-zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1617

EKONOMETRIA 1. Wiemy, że r1 =0,4; r2 =0,5; r3 =0,6; r12 =0,2; r13 =-0,8; r23 =0,7. Indywidualna pojemność informacyjna zmiennej X1 w kombinacji { X1, X2, X3} wynosi: H 11 =0,08 2. Która z podanych macierzy mogłaby być macierzą (XTX)-1 dla modelu y  a  bx   ??? 3. Zmiennymi egzogenicznymi nazywa...

Informatyka ekonomiczna - CIM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

Do planowania i harmonogramowania produkcji dedykowane są systemy klasy: Od roku wyżej: CIM - polega na stosowaniu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do planowania, koordynowania oraz sterowania całością działań produkcyjnych oraz realizacji funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie. CAP   - Komp...

Projektowanie komputerowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Projektowanie komputerowe Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 1. Wszystkie języki komputerowe są tłumaczone z postaci kodu źródłowego do postaci wykonywanych przez komputer rozkazów. Translator C# to: Kompilator C# generuje kod CIL (Common Intermediate Language). CIL tłumaczony jest na kod maszynow...

Projektowanie systemów informatycznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 1. Związek pomiędzy przypadkami użycia z poniższego diagramu oznacza, że: a) przypadek użycia B jawnie, w miejscu przez siebie określonym, włącza zachowanie przypadku użycia A b) przypadek użycia B pod pewnymi warunkami może być rozszerzony przez zachowanie...

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego-informatyka i ekonometria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1029

Kierunek: Informatyka i ekonometria      Ekonometria    1.  Wiemy, że r1 =0,4; r2 =0,5; r3 =0,6; r12 =0,2; r13 =-0,8; r23 =0,7. Indywidualna pojemność  informacyjna zmiennej X1 w kombinacji { X1, X2, X3} wynosi:    2.  Która z podanych macierzy mogłaby być macierzą (X TX)-1 dla modelu      bx a...

Ekonometria-Zagadnienia do egzaminu dyplomowegoa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Kierunek: Informatyka i ekonometria      Ekonometria    1.  Wiemy, że r1 =0,4; r2 =0,5; r3 =0,6; r12 =0,2; r13 =-0,8; r23 =0,7. Indywidualna pojemność  informacyjna zmiennej X1 w kombinacji { X1, X2, X3} wynosi:    2.  Która z podanych macierzy mogłaby być macierzą (X TX)-1 dla modelu      bx a...