Ekonometria-Zagadnienia do egzaminu dyplomowegoa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-Zagadnienia do egzaminu dyplomowegoa - strona 1

Fragment notatki:

Kierunek: Informatyka i ekonometria      Ekonometria    1.  Wiemy, że r1 =0,4; r2 =0,5; r3 =0,6; r12 =0,2; r13 =-0,8; r23 =0,7. Indywidualna pojemność  informacyjna zmiennej X1 w kombinacji { X1, X2, X3} wynosi:    2.  Która z podanych macierzy mogłaby być macierzą (X TX)-1 dla modelu      bx a y ?     3.  Zmiennymi egzogenicznymi nazywamy:    4.  Koincydencja:    5.  Który z poniższych warunków nie jest założeniem klasycznej MNK dla modelu o  k  zmiennych  estymowanego na podstawie  n  obserwacji:     6.  Przy spełnionych założeniach twierdzenia Gaussa–Markowa estymatory otrzymane za pomocą  klasycznej MNK są:    7.  Rozważmy zmienne Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Wiadomo, że X1=2+X4, X4=2X5. Który z  poniższych modeli można estymować za pomocą klasycznej MNK?    8.  Wskaż zdanie nieprawdziwe:  a)  każda regularna para korelacyjna jest parą korelacyjną  b)  dla regularnej pary korelacyjnej współczynniki korelacji zawarte w wektorze R0 są dodatnie  c)  dla regularnej pary korelacyjnej współczynniki korelacji zawarte w macierzy R są dodatnie  d)  współczynnik korelacji jest zawsze liczbą mniejsza niż π    9.  Współczynnik determinacji R 2:    10.  Wskaż zdanie nieprawdziwe:  a)  skorygowany współczynnik determinacji jest nie większy niż współczynnik determinacji  b)  skorygowany współczynnik determinacji pozwala ocenić przeparametryzowanie modelu  c)  skorygowany współczynnik determinacji może być ujemny  d)  suma współczynnika determinacji i skorygowanego współczynnika determinacji może być  większa niż 2    11.  Zjawisko katalizy:    12.  Jeśli                9 , 0 4 , 0 , 1 5 , 0 5 , 0 1 0 R R , to współczynnik determinacji R 2 jest równy:    13.  W pewnym modelu otrzymano Y=[1,2,3,4,5,6,7,8] T (wartości prawdziwe)  Y ˆ =[0,1,2,3,6,7,8,9]T  (wartości wyestymowane).  Ile wynosi liczba serii w teście liczby serii:    14.  Test liczby serii służy do:    15.  Test Jarque-Bera to:    16.  Test t-Studenta to:    17.  Błąd względny szacowania pewnego parametru w modelu ekonometrycznym wynosi 25%.  Statystyka testu t-Studenta na istotność tego współczynnika:    18.  Test F-Snedecora (Walda) służy do:    19.  Test Durbina-Watsona służy do testowania autokorelacji pomiędzy:    20.  Test Durbina-Watsona wykorzystujemy do testowania autokorelacji składnika losowego:    21.  Który z poniższych wektorów może być elementem regularnej pary korelacyjnej: 

(…)

… informacyjnego oznacza:
49. Technologiczny stopień integracji systemu informacyjnego oznacza:
50. Jako architektur wykorzystywanych do tworzenia systemów informatycznych nie zalicza się:
Projektowanie systemów informatycznych
1.
Związek pomiędzy przypadkami użycia z poniższego diagramu oznacza, że:
a) przypadek użycia B jawnie, w miejscu przez siebie określonym, włącza zachowanie
przypadku użycia A
b) przypadek użycia B pod pewnymi warunkami może być rozszerzony przez zachowanie
reprezentowane przez przypadek użycia A
c) przypadek użycia A jawnie, w miejscu przez siebie określonym, włącza zachowanie
przypadku użycia B
d) przypadek użycia A pod pewnymi warunkami może być rozszerzony przez zachowanie
reprezentowane przez przypadek użycia B
2.
Związek pomiędzy przypadkami użycia z poniższego diagramu oznacza, że
3.
Związek przedstawiony na poniższym diagramie nosi nazwę związku
4.
Związek przedstawiony na poniższym diagramie nosi nazwę związku
5.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do przypadków użycia połączonych
związkiem generalizacji/specjalizacji?
6.
Który ze związków nie występuje na diagramach przypadków użycia?
7.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu…

Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że przedstawiona relacja
a) jest w trzeciej postaci normalnej
b) nie jest w drugiej postaci normalnej bo Katedra zależy funkcjonalnie od Prowadzącego
c) jest w drugiej postaci normalnej
d) nie jest w trzeciej postaci normalnej bo Katedra zależy funkcjonalnie od Prowadzącego
7.
Jakiego zestawu cech użyłbyś do znalezienia oceny uzyskanej na 1. roku licencjatu na Wydziale…
…. Relacja przedstawiona w tabeli powyżej:
a) jest w drugiej postaci normalnej
b) nie jest w drugiej postaci normalnej bo ocena zależy funkcjonalnie od daty
c) nie jest w drugiej postaci normalnej bo przedmiot zależy funkcjonalnie od atrybutu
PrzedmiotId
d) jest w drugiej postaci normalnej bo klucz jest wyrażeniem atomowym
19. W tabeli przedstawionej powyżej kluczem jest:
20. Relacja przedstawiona w tabeli…
… jako:
27. Model ekonometryczny postaci y=a+bx1+c(x2)2+ε (x1, x2- zmienne, a,b,c – paramerty
strukturalne) jest:
28. Dla dynamicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa czynnik czasowy jest odpowiedzialny za
reprezentację:
29. Dana jest funkcja produkcji Y=2K+3L (K-kapitał, L-praca). Funkcja ta opisuje:
30. Jeśli Y=2+3X to EY/X (elastyczność Y względem X) wynosi:
31. Stacjonarny szereg czasowy {yt} (własności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz