Komisja Nadzoru Bankowego - strona 11

Rachunkowość bankowa wykłady

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4620

Podstawy prawne a)Ustawa o rachunkowości b) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, ... w sprawie tworzenia rezerw, ... zasad wyceny c) Prawo bankowe d) inne - Prawo czekowe, Prawo wekslowe, Prawo dewizowe, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dy...

Rachunkowość bankowa mgr. K. Delebis-Kwoka

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4907

Dokument ma 50 stron i porusza zagadnienia takie jak: podstawy prawne, dokumentacja w rachunkowości bankowej, zasady rachunkowości, rodzaje kont księgowych, konto księgowe a rachunek bankowy, zasady prowadzenia księgowości w bankach, polityka rachunkowości, ustawa o rachunkowości, zasady rachunkowo...

Rachunkowość bankowa - wykłady

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2800

Wykłady zawierają: podstawy prawne, zasady rachunkowości, ustawę o rachunkowości, rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, prowadzenie ksiąg rachunkowych, przyjmowanie, rozliczanie depozytów, ewidencja lokat międzybankowych, zasady kredytowania, ewidenc...

Istota systemu bankowego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

przeszedł w ręce Komisji Nadzoru Bankowego. Kontroluje ona działalność banków, a w przypadku stwierdzenia...

System bankowy w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 910

się ze zwiększeniem udziału inwestorów zagranicznych w polskim sektorze bankowym. Komisja Nadzoru Bankowego wydała...

Ćwiczenia - raport roczny BFG

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Funduszu Gwarancyjnego by³ tak¿e cz³onkiem Komisji Nadzoru Bankowego. Podkreœliæ nale¿y, i¿ dla realizacji...