Kolonializm - strona 8

Rasizm- doktryna i twórcy

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Stefan Stępień
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1162

i portugalskiego systemu kolonialnego. Dyskryminacja rasowa przeplatała się ściśle w kolonializmie z dyskryminacja...

Terroryzm - omówienie zagadnienia

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Mirosław Karwat
  • Przemoc w Polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

, narodowowyzwoleńcze (zwrócone przeciw kolonializmowi lub okupacji wojennej), separatystyczne lub irredentystyczne...

Opracowanie 2

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Zbigniew Chyba
  • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

:  uzaleŜnienie od grup kapitałowych i korporacji (nowy kolonializm)  rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych...