Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

Zadania i struktura UOP-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295

i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Prezydenta, Kolegium do Spraw Służb...

Skład i organizacja rząduu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

do opracowania kodyfikacji - tworzone przez zarządzenie RM; Kolegium do Spraw Służb Specjalnych - organ...

Skład i organizacja rządów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

do opracowania kodyfikacji - tworzone przez zarządzenie RM; Kolegium do Spraw Służb Specjalnych - organ...

Prawo konstytucyjne - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej komisji właściwej do spraw służb specjalnych. 2...

Centralne organy administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

funkcjonowania określa Prezes Rady Ministrów. Przy Radzie działa także Kolegium do Spraw Służb Specjalnych...

Rada ministrów - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 924

- składają się z przedstawicieli rządu i instytucji Ustawy szczególnej (kolegium do spraw służb specjalnych) ...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

ustawowej zostało utworzone przy RM Kolegium do Spraw Służb Specjalnych jako organ opiniodawczo-doradczy...