Prezes rady ministrów - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezes rady ministrów - omówienie (II sem) - strona 1 Prezes rady ministrów - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

PREZES RADY MINISTRÓW
Kompetencje zostały określone w Konstytucji: (148, 153)
Koordynuje i kontroluje prace Rm i poszczególnych ministrów, sprawuje też nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
Organ monokratyczny ze szczebla naczelnego , jest to członek RM
Funkcje:
 Jako samodzielny organ administracji państwowej
Personalna  łączymy z kształtowaniem składu osobowego RM, obsadza inne stanowiska kierownicze, sprawuje zwierzchnictwo nad administracji rządowej i służby cywilnej
Nadzorcza  nad określonymi urzędami centralnymi np. komisja papierów wartościowych i giełd, nad jednostkami samorządu terytorialnego, terenowe organy administracji rządowe
Prawodawcza  wydaje rozporządzenia, jako aktu wykonawcze, zarządzenia, jako aktu wewnętrzne
Jako przewodniczący organu kolegialnego:
Funkcja organizowania pracy porządek obrad, podpisywania aktów RM
Organizowania działalności motorycznej  wykonywania polityki rządu, uprawniony żądać informacji u poszczególnych ministrów, może żądać sprawozdań, zwołuje i bierze udział w obradach organów pomocniczych, zwołuje posiedzenia, które nie są posiedzeniami RM, wtedy tez przewodniczący tymi obradami, rozstrzyga o zakresie działań ministrów w sporze kompetencyjnym
Wykonuje swoje zadania przy pomocy Kancelarii Prezesa RM  obsługuje też RM, wiceprezesów, kolegium do spraw służb specjalnych. Służb specjalnych, szefa służb specjalnych zajmuje się obligatoryjnie. Kancelaria może świadczyć usługi wobec komisji, komicji wspólnych, pełnomocnika rządu. Ma funkcje ocenne, koordynacyjna. Na czele stoi szef, powoływany przez Prezesa RM.
WICEPREZESI RM
Stanowią fakultatywny skład rady - art. 6 ustawy o RM, mogę ale nie muszą być powoływani, decyduje o tym prezes, w szczególności jego potrzeby. Nie mamy do czynienia z samodzielnymi organami państwowymi - nie mają własnych zadań, kompetencji  wykonują zadania prezesa RM Zimmermann określa jako organy pomocnicze premiera(organ administrującym ), Leoński - f. stałego pomocnika premiera oraz f. zastępcy prezesa RM ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz