Koło małe - strona 3

Zestawy pytań na egzamin ustny algebra

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Algebra liniowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

jest mocy Continuum. Oraz Udowodnić ze Jeżeli rodzina K jest rodziny zbiorów continuum i |K| mniejsza bądź...

Elem teorii powierzchni

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

wzdłuŜ dowolnego koła małego a następnie rozciąć ją wzdłuŜ tworzącej. Będziemy mieli wtedy odwzorowanie...

LOGISTYKA

  • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3675

, czyli dochód ze sprzedaży minus koszty. Z = Ds - ၓK Ds - duża sprzedaż ၓK - małe koszty Przychód - efekt...

Zaawansowana ceramika konstrukcyjna

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
  • Podstawy technologii materiałów ceramicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1939

elektryczna -duża przewodność cieplna 1100-2200 W/m K -mały współczynnik rozszerzalności cieplnej 1-3.5 10-6 K...