Koło małe - strona 2

Wskaźniki położenia i rozproszenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

elementów próby. e ˛ ´ ˛ ´ Srednia winsorowska z parametrem k. Otrzymujemy ja zast˛ pujac k najmniejszych...

Układy współrzędnych na kuli

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

przez punkt Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich. KaŜde koło małe leŜące w płaszczyźnie prostopadłej...

Odwzorowania walcowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

prostopadłymi do osi x. Proste równoległe do osi x są obrazami nie południków lecz kół małych równoległych...

Kartografia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

nazywamy wertykałem, a koło małe, którego wszystkie punkty są równo oddalone od punktu G nazywamy...

Logika zagadnienia, zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

continuum i |K| mniejsza bądź równa |R| to |UK|=|R| 3 Udowodnić ze jeżeli złożenie (g z f) i (f z g...

Ustny logika

 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1680

rodzina K jest rodziny zbiorow continuum i |K| mniejsza badz rowna |R| to |UK|=|R| 3 Udowodnic ze jezeli...

Wprowadzenie o kulistości Ziemi 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

do płaszczyzny danego koła wielkiego. Wszystkie pozostałe koła (okręgi!) wpisane w kulę noszą miano kół małych...