Kasztelania - strona 2

Administracja w monarchii patrymotialnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

: kasztelanie, oparty na grodach ważniejszy gród - centrum jednostki terytorialnej, zarządca - komes grodowy...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

mutylacyjne podlegała ludność kasztelanii; zanikają około lat 60 XV w. - powstają stany, rozwija się prawo...

Pojęcia w architekturze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

w. urzędnik sprawujący z nadania władcy władzę nad grodem i kasztelanią czyli okręgiem grodowym. W XIV w. stał...

Nauka o państwie i prawie-Wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

kasztelanii, a panem nazywano kasztelana (np. pan na Sando­mierzu - kasztelan sandomierski). Dopiero w XIX...

Opole referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Krajoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2989

opolna przetrwała do późnego średniowiecza. Opola były podokręgami kasztelanii i stanowiły najniższą...