Kartografia - strona 21

Biogeografia - materiały

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Prof. UP dr hab. Mieczysław Mazur
  • Biogeografia
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5621

i taksonomii florystyki i faunistyki ewolucjonizmu, korzysta z metod badawczych i wiedzy: kartografii...

Geodezja - opracowanie i wzory

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 5082

i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii...

Strategia rozwoju gminy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Stanisław Mazur
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2037

wojewódzkich w granicach miast; geodezji i kartografii, w tym ewidencji gruntów i budynków. Ważną cechą...

Terytorium państwa - geografia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

- w telekomunikacji, meteorologii, geodezji , kartografii, badania wszechświata, ich wykorzystania przedmiotem...