Kara porządkowa - strona 10

Notatki prawo pracy

  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4991

i następnych (w ramach kar porządkowych) - limit do 1/10 wynagrodzenia po dokonaniu innych potrąceń...

Kodeks karny wykonawczy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

. W sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, kary porządkowej, środka przymusu...

Prawo pracy - pytania egzaminacyjne

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Teresa Liszcz
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 7280

wypoczynkowych, c. dotyczących kar porządkowych. 16) Funkcja organizacyjna prawa pracy oznacza, że prawo pracy...