Kara porządkowa - strona 11

Postanowienia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

porządkowym, takie jak nałożenie kary porządkowej na stronę, świadka czy biegłego lub też o uchyleniu tej kary...

Wykład - sejm i senat

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

z wnioskiem o nałożenie kary porządkowej (sąd może odmówić, wtedy komisja może złożyć zażalenie) (art.12...

Prawo pracy - Stosunek pracy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1603

- alimentacyjne 50% wynagrodzenia - pozostałe, inne świadczenia do 10% wynagrodzenia - kary porządkowe W przypadku...

Egzamin z gimnastyki

Pobrań: 91
Wyświetleń: 2324

lub dyscyplinarnej - Do kar porządkowych ustawa zalicza: upomnienie ustne lub na piśmie (nauczycie może się odwołać...

Postępowanie Karne i Procesowe - Strony procesowe

 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2583

Omawia takie zagadnienia jak: Przedmiot procesu karnego, Zasady procesu karnego, Przesłanki procesu karnego, Sądy, Strony procesowe, organizacja i zasady działalności prokuratury, pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy i prywatny, Powód cywilny/proces adhezyjny, Oskarżony. Ponadto omawia tematy: Obroń...

Proces Karny - wykłady

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: zasady procesu karnego, przesłanki procesu karnego, sądy, wyłączenie sędziego, oskarżyciel, organizacja i zasady działalności prokuratury, oskarżyciel posiłkowy, oskarżony, obrońcy i pełnomocnicy. Ponadto są w niej poruszone takie zagadnieni...

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1008

izolacyjnymi karami porządkowymi osoba względem której zastosowano inne środki przymusu skutkujące pozbawieniem...

Kara pozbawienia wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

, a następnie kara orzeczona za wykroczenie albo kara porządkowa lub środek przymusu skutkujący pozbawienie...